Wat ik hoor, vergeet ik. Wat ik zie, onthoud ik. Wat is doe, begrijp ik.

Onze werkwijze is gebaseerd op een 2.500 jaar oude wijsheid van Confucius. Het principe dat je dingen zelf moet ervaren om ze echt te kunnen begrijpen geldt vandaag nog evenzeer als toen. Om die reden draait het in onze opleidingen vooral om het concreet kunnen toepassen van nieuw geleerde vaardigheden in de eigen praktijk. Alleen zo kun je nieuw verworven kennis en vaardigheden verankeren in effectief gedrag.

3 Elementen van Effectieve Gedragsverandering

Geleidelijke Ontwikkeling+

Leiderschap is een veelomvattend competentiegebied. Het is niet realistisch om te verwachten dat een deelnemer na slechts één of enkele sessies duurzaam effectiever gedrag heeft aangeleerd. Dat vraagt om geleidelijke ontwikkeling waar oefening en borging in de eigen praktijk een wezenlijk onderdeel van uitmaken. Te veel stof in één keer leidt tot het repeteren van kunstjes in plaats van het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid en authentiek leiderschap. maandelijks behandelen wij 2 actuele onderwerpen waarmee de deelnemers actief aan de slag gaan. De studie/werkbelasting is zodanig dat de opdrachten prima binnen werktijd uit te voeren zijn.

Implementatieplan+


Alle leidinggevenden in onze opleidingen maken elke maand hun eigen persoonlijke actieplan voor de komende periode. Specifiek op hetgeen zij geleerd hebben, welke stappen zij wanneer concreet gaan nemen en hoe resultaten gemeten zullen worden. Want door te oefenen kun je je vaardigheden steeds verder fijnslijpen en het wordt normaal om af en toe buiten je comfortzone te stappen.

Inzichtelijk voor zichzelf, voor u en voor ons. Het doel is planmatiger te leren werken en inzicht te verschaffen in het rendement van een betere focus op persoonlijke tijdsbesteding.

Verantwoording+


Elke maand bespreken de leidinggevenden in een bedrijfsinterne Smart-meeting met elkaar welke resultaten zij bereikt hebben en ondersteunen elkaar daarbij waar nodig. Vertegenwoordigers van Crestcom nemen regelmatig deel aan deze interne meetings. Zij stellen vragen en begeleiden de deelnemers om het beste rendement uit hun opleiding en hun tijd te halen. 

Deelnemers en directie kunnen te allen tijde een persoonlijk beroep op Crestcom doen wanneer zij advies m.b.t. hun implementatie nodig hebben.

Waarom Crestcom?

Crestcom onderscheidt zich als opleidingsinstituut op een aantal belangrijke punten van anderen in de markt.  Wij noemen er een paar:

  1. In onze methode staan steeds reële uitdagingen en/of probleemstellingen centraal.
  2. Wij activeren reeds bestaande kennis en ervaring.
  3. Wij demonstreren vervolgens nieuwe methoden.
  4. Wij implementeren deze methodes door oefening en intervisie.
  5. Wij integreren deze door invoering, begeleiding en borging in de praktijk.

Onze klanten kunnen ons te allen tijde raadplegen wanneer zij onze support en advies nodig hebben.

Onze programma’s worden voortdurend tegen het licht gehouden en geactualiseerd op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en klanten-feedback.

Inhoudelijk sturen wij voortdurend aan op het genereren van toegevoegde waarde naar aanleiding van het leerproces. Training is geen doel op zich maar dient als middel om te komen tot persoonlijke groei en tot betere bedrijfsresultaten.

Binnen bedrijven kan er in korte tijd veel veranderen. Wanneer u investeert in de ontwikkeling van uw management en er vallen één of meer managers uit dan kunt u in de 1e 6 maanden kosteloos een vervanger voor de gehele opleiding aanwijzen. Indien dit tussen 6 en 9 maanden mocht gebeuren dan kunt u voor 50% een vervanger aanwijzen voor de gehele opleiding.

Een nieuwe auto koop je doorgaans niet uit de folder. Daar wil je in rijden en voelen hoe hij zich op de weg gedraagt. Dat geldt ook voor leiderschapsopleidingen. U vertrouwt uw team niet toe aan een instituut waar u geen gevoel bij heeft want het belang is daarvoor te groot. Om die reden kunt u bij ons met uw team al een training volgen vóórdat u een beslissing neemt. U wilt immers kunnen inschatten of u de investering in tijd en geld snel weer terugverdiend heeft.

Crestcom Nederland in cijfers

Een paar cijfers zeggen soms meer dan 1.000 woorden.

1 +
BTB klanten
100 +
Managers
1 +
Jaar
1
Kantoren